Om oss

Flotte produkter for flotte mennesker

Sauherad har naturgitte gode forutsetninger for fruktproduksjon, og er den viktigste fruktkommunen i Telemark. Midt-Telemark Næringsutvikling tok i 2005 initiativ sammen med frukt- og kulturaktører i Sauherad for å skape en festival for å plassere fruktbygda Sauherad på Norgeskartet. Norsk Eplefest ble arrangert for første gang i 2006. Målet med prosjektet var å samle alle gode krefter i Sauherad under kommunevåpenet, slik at det kan få innhold og mening. Nå er Norsk Eplefest etablert som et eget aksjeselskap og drar videre det gode arbeidet som ble satt i gang. Det er satt fokus på en viktig næring i regionen, vi har fått fram kunst- og kulturlivet og frivillige lag og organisasjoner, og vi har bidratt til at innbyggerne har blitt litt mere stolte av bygda si.

Norsk Eplefest ønsker at:

  • folk i Telemark og nærliggende fylker skal få vite om og vil komme til Norsk Eplefest.
  • vi som bor her og alle som kommer til skal ha det moro sammen.
  • alle skal få se, lukte, smake og gjerne kjøpe eple i alle varianter.
  • kunst og kulturbygda Sauherad skal blomstre på Norsk Eplefest.
  • Norsk Eplefest samler over 5000 mennesker, primært barnefamilier.

I usikre tider for fruktnæringa har vi arbeidet bevisst for å fremme ny produktutvikling, øke motivasjonen hos produsentene for videre drift og bidra til ei bærekraftig utvikling i landbruksnæringa i Midt-Telemark.

For fruktnæringa ønsker Norsk Eplefest at:

  • epleproduksjonen i Telemark skal bli synlig i landet vårt
  • næringsliv og lokale produsenter skal se nye muligheter i eple som produkt
  • epleprodusenter, annet næringsliv og organisasjonsliv skal få inntekter gjennom Norsk Eplefest
  • norske epler skal bli konkurransedyktige på bakgrunn av kvalitet og smak
  • eplefesten blir en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling

Norsk Eplefest blitt et viktig arrangement i Sauherad. Norsk Eplefest har bidratt sterkt til å styrke Sauherads profil som fruktkommune og gjøre folk stolte av bygda si, og er blitt en svært viktig arena for kulturkommunen Sauherad. Det har blitt en svært god arena for kunst- og kulturmiljøet, som har hatt godt salg på utstillinger i tilknytning til Norsk Eplefest, og som har befestet høstutstillingene som faste arrangement.

Identitetsmålet om at innbyggerne skal være stolte av bygda si, har vi også lykkes godt med. Vi tror at Norsk Eplefest har fått fram og tydeliggjort kvaliteter og en profil som ”alltid” har vært der i Sauherad, og som har mye større betydning for innbyggerne enn det utstillingsvinduet Norsk Eplefest er. Vi håper og tror at publikumsbesøket vil øke gradvis med årene. Det å holde god kvalitet på arrangementet er den viktigste suksessfaktoren i så måte.

Vårt team