Terms & Conditions

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • A Termination clause will inform that users’ accounts on your website and mobile app or users’ access to your website and mobile (if users can’t have an account with you) can be terminated in case of abuses or at your sole discretion.
  • A Governing Law will inform users which laws govern the agreement. This should the country in which your company is headquartered or the country from which you operate your web site and mobile app.
  • A Links To Other Web Sites clause will inform users that you are not responsible for any third party web sites that you link to. This kind of clause will generally inform users that they are responsible for reading and agreeing (or disagreeing) with the Terms and Conditions or Privacy Policies of these third parties.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • A Limit What Users Can Do clause can inform users that by agreeing to use your service, they’re also agreeing to not do certain things. This can be part of a very long and thorough list in your Terms and Conditions agreements so as to encompass the most amount of negative uses.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

Kontraktbetingelser 1. Påmelding Norsk Eplefest 26. september 2020 Påmeldingsfrist er satt til torsdag 1. august 2020. Kontrakten er bindende. Ved kansellering senere enn 14 dager før arrangementet må 50% av standleien betales. Ved kansellering senere enn 7 dager før arrangementet må 90% av stand leien betales. 2. Betalingsbetingelser Faktura sendes ut umiddelbart etter påmelding til registrert e-postadresse med forfall 14. august . Norsk Eplefest AS forbeholder seg retten til å kansellere påmelding av utstillere som ikke passer inn i konseptet for Norsk Eplefest. Det vil da bli sendt kreditnota på tilsendt faktura. Dersom standleien ikke er betalt til rett tid, vil kunden bli belastet med 10 % rente pr. påbegynt måned. Garanti for disponibel stand bortfaller ved for sen betaling. 3. Avlysning Norsk Eplefest AS forbeholder oss retten til å kunne avlyse festivalen på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann, flom eller lignende, eller ved for få deltakere. Alle innbetalte beløp vil da bli refundert. 4. Framleie Framleie av stand er ikke tillatt. 5. Ansvar Utstiller er selv ansvarlig for skader som påføres personer, telt og annet leid utstyr. Instrukser og anvisninger fra myndigheter og/eller arrangør må følges nøye. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra området. Arrangør kan uten begrunnelse fjerne teknisk utstyr som kan være til fare for publikum etc. uten at det får konsekvenser for arrangør. Utstiller plikter å følge henvisninger fra arrangør for tilkopling av eget teknisk utstyr 6. Plikter Utstiller plikter å levere omsetningsrapport og evaluering til arrangøren senest 15 oktober. (Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt). Utstiller som selger matvarer skal være meldt til det lokale mattilsyn. Utstiller må kunne motta betaling elektronisk. Utstiller må ikke avslutte salg eller starte demontering av stand før offisiell slutt på markedsdagen. 7. Forsikring Utstiller må selv dekke nødvendige forsikringer. (Arrangøren kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjeparts skader eller lignende.) 8. Montering/demontering Utstiller må selv sørge for transport, montering og demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og utstyr. Når standen demonteres skal området tilbakeleveres rengjort og fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter etc. I tilfelle forsømmelser, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta det nødvendige oppryddingsarbeidet for kundens regning. 9. Generell orden Gjeldende politivedtekter m.h.t støy og orden 10. Tvister Enhver påmelding anses som bundet av disse kontraktsbetingelsene uansett om det er tatt forbehold av noen slag. Eventuelle tvister om forståelse av inngått avtale mellom arrangør og utstillere avgjøres av en voldgiftsnemd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapittel 32 om voldgift anvendes.